چطوری موهامون دیرتر سفید شه؟

جوگندمی، سفید و هر اسم دیگری که روی موهای سفید می گذارید… این اتفاقی که بالاخره برای همه اتفاق می افتد. برای برخی افراد بیشتر و برای برخی کمتر و دیرتر. شاید خیلی از ما دوست داشته باشیم تا بدانیم که علت سفید شدن زودرس موها چیست یا چطوری موهامون دیرتر سفید شه؟
(Visited 34 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به