اعتقادی57 ویدیوها

آیا خدا موجود زنده است و حیات دارد؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۷- آیا خدا موجود زنده است و حیات دارد؟ اساساً صفت حیّ در مورد خدا به چه معناست؟

آیا ممكن است خدا، خدای دیگری مانند خود را خلق كند؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۶- آیا ممكن است خدا، خدای دیگری مانند خود را خلق كند؟

آیا خدا مجبور است دائماً موجودات را خلق كند؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۵- با توجه به اینكه هرگاه علّت تامّه باشد، معلولش هم باید به وجود بیاید، آیا خدا كه علّت تامّه ی همه ی موجوداتِ عالم است نیز مجبور است دائماً موجودات را خلق كند؟

اساساً معنای دائمُ الفیض بودن خدا چیست؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۴ – با توجه به اینكه ثابت شد خدا قادر است، چه زمانی اراده می كند كه چیزی در عالم به وجود بیاید؟ اساساً معنای دائمُ الفیض بودن خدا چیست؟

قدرت خدا به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۳- قدرت خدا به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ آیا خدا می تواند خدای دیگری مانند خود را بیافریند؟ آیا خدا می تواند كره ی زمین را در یك تخم مرغ جا دهد؟

معنای صفت قدرت چیست؟ چرا خدا قادر است؟

مجموعه موشن گرافیک اعتقادی ایمان ۵۲- معنای صفت قدرت چیست؟ چرا خدا قادر است؟

آیا تغییرکردن موجودات، سبب تغییر علم خدا و ذاتش می شود؟

مجموعه موشن گرافیک اعتقادی ایمان ۵۱- باتوجه به اینكه خدا به موجودات عالم علم دارد،آیا تغییرکردن موجودات، سبب تغییر علم خدا و ذاتش می شود؟

آیا علم خدا نیز دائماً در حال تغییر است؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۰- با توجه به اینكه قبلا ثابت شد كه خدا به موجودات جزئی و مادی علم دارد، و اینگونه موجودات نیز دائماً در حال تغییرند، آیا علم خدا نیز دائماً در حال تغییر است؟

آیا خدا نیز مانند مهندس یا مخترع، ذهن و عقل دارد…

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۴۹- در برخی قسمت ها از علم مهندس یا مخترع، برای فهمِ بهترِ علمِ خدا استفاده شد. آیا خدا نیز مانند مهندس یا مخترع، ذهن و عقل دارد و به وسیله ی اینها به موجودات علم پیدا می كند

خدا به همه ی موجودات عالم پس از بوجود آمدنشان علم دارد

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۴۸-چگونه خدا به همه ی موجودات عالم پس از به وجود آمدنشان علم دارد؟