فنی کار

مجموعه انیمیشن شاخه نبات – تعمیرات خود را به این آقا نسپارید انجام امور فنی خانه در حدی که لازم به تخصص خاص و پیچیده ای نداشته باشد عموما بر عهده مردان خانواده است مگر کارهایی که تخصص خاصی را لازم دارند که در صورت انجام این امور توسط مرد خانواده باعث خسارت ببیشتر میشود
(Visited 178 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به