کودکان لجباز

لجبازی در حدود سنین سه تا شش سالگی بروز می کند از ویژگی های رشدی بچه ها محسوب شده و اختلال نیست و باید بیاموزند تا کودکان لجباز خود چگونه کنترل کنند.
(Visited 57 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به