یک ساعت بعد از خوردن نوشابه چه اتفاقاتی در بدن می افتد؟

افرادی که به مدت ۴ سال هر روز یک قوطی نوشابه مصرف می کردند با ۲۵ درصد خطر افزایش میزان قند خون مفید رو به رو بودند. هم چنین افرادی که روزی ۲ نوشیدنی با شیرینی مصنوعی مصرف می کردند نسبت به افرادی که به ندرت نوشیدنی شیرین مصرف می کردند ۴۰ درصد بیشتردر معرض حمله قلبی و مرگ بر اثر بیماری قلبی قرار داشتند حال با این تفاسیر می خواهید بدانید, یک ساعت بعد از خوردن نوشابه چه اتفاقاتی در بدن می افتد؟
(Visited 127 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به