اعتقادی57 ویدیوها

آیا انسانها مجبور به گناه كردن هستند؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۴۰- آیا انسانها مجبور به گناه كردن هستند؟

آیا باورهای فطری همان هنجارهای اجتماعی است كه …

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۲۱- آیا باورهای فطری همان هنجارهای اجتماعی است كه براساس تبلیغات در انسانها شكل می گیرد؟

آیا تغییرکردن موجودات، سبب تغییر علم خدا و ذاتش می شود؟

مجموعه موشن گرافیک اعتقادی ایمان ۵۱- باتوجه به اینكه خدا به موجودات عالم علم دارد،آیا تغییرکردن موجودات، سبب تغییر علم خدا و ذاتش می شود؟

آیا خدا از چند جزء تركیب شده؛ و یا اینكه بسیط است؟

10-مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۳۱- آیا خدا از چند جزء تركیب شده؛ و یا اینكه بسیط است؟

آیا خدا به آن موجود، نیازمند می شود؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۳۷- باتوجه به آنكه برای صدق كردنِ صفات فعلی بر خدا، باید موجودِ دیگری هم وجود داشته باشد، آیا خدا به آن موجود، نیازمند می شود؟

آیا خدا مجبور است دائماً موجودات را خلق كند؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۵- با توجه به اینكه هرگاه علّت تامّه باشد، معلولش هم باید به وجود بیاید، آیا خدا كه علّت تامّه ی همه ی موجوداتِ عالم است نیز مجبور است دائماً موجودات را خلق كند؟

آیا خدا موجود زنده است و حیات دارد؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۵۷- آیا خدا موجود زنده است و حیات دارد؟ اساساً صفت حیّ در مورد خدا به چه معناست؟

آیا خدا نیز مانند مهندس یا مخترع، ذهن و عقل دارد…

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۴۹- در برخی قسمت ها از علم مهندس یا مخترع، برای فهمِ بهترِ علمِ خدا استفاده شد. آیا خدا نیز مانند مهندس یا مخترع، ذهن و عقل دارد و به وسیله ی اینها به موجودات علم پیدا می كند

آیا خلق شدن عالم بدون شُرور ممكن است؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۴۴- چرا خدا جهان را طوری خلق نكرده كه اینهمه شر و اتفاقات بد در آن نباشد؟ اصلاً آیا خلق شدن عالم بدون شُرور ممكن است؟

آیا در عالم ، « وجود » اصالت دارد یا « ماهیت » ؟

مجموعه موشن گرافیك اعتقادی ایمان ۴۳- آیا در عالم ، « وجود » اصالت دارد یا « ماهیت » ؟