فضای مجازی ، دغدغه اول

ورود سریع فضاهای مجازی ودستیابی آسان به اینترنت در زمانه اخیر باعث شکل گیری نوع جدیدی از روابط اجتماعی در سطح خانواده و کارکرد آن شده است.فضاهای مجازی، به واسطه تنوع و جذابیتی که دارند، به خاطر عدم فرهنگ سازی مناسب، آموزشی و استفاده صحیح می توانند به کارکرد روابط زناشویی در خانواده آسیب جدی و مخربی وارد کند .از مهمترین آسیب های فضای مجازی، ایجاد روابط فرازناشویی و خیانت محسوب می شودیکی از دلایل
(Visited 54 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به