توهم یا فرافکنی؟

در زندگی زناشویی هرچیز به ظاهر کوچکی حائذ اهمیت است اما تناسب اندام که مسئله بزرگی هم هست در بین زوجین رعایت نمیشود و مشکلاتی از قبیل تعکیس، توهم و یا فرافکنی گریبان گیر آن ها می شود.
(Visited 63 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به