اقدامات اورژانسی در صورت حمله قلبی

درجات مختلفی از حملات قلبی وجود دارد و قرار نیست همه آنها به مرگ منجر شود. با این حال بیمارانی که یک بار تجربه حمله قلبی را داشته اند، بیشتر در معرض حمله قلبی دوم هستند. خطر این عارضه تنها زمانی کاهش می یابد که افراد اقدامات اورژانسی در صورت حمله قلبی را به طور کامل آموخته باشند.
(Visited 36 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به