لوس نکن این بچه رو

تربیت اصولی برای اینکه فرزندان در آینده بتوانند موفق بشوند امری مهم و ضروری است روانشناسان و محققین در حوزه تربیت کودک معتقد هستند که برای اینکه فرزندان موفقی در آینده تحویل جامعه بدهیم باید آنها را با شخصیتی مستقل تربیت کرده و در کارهایی که توانایی انجام آنرا دارند ، شریک و سهیم شوند. کودکان با درگیر شدن در انجام امور روزمره خود و خانواده رشد شخصیتی کرده و به بلوغ رفتاری میرسند.
(Visited 60 times, 1 visits today)

شما ممکن است علاقه مند باشید به